Lovforslaget – hvad betyder det?

Regeringen har for nylig fremsat et lovforslag til begrænsning af skattefradraget for underskud i bl.a. kommanditselskaber. Se hvad det kan få af betydning for investeringer i fremtiden.

Lovforslag om begrænsning af skattefradrag – hvad kan det have af betydning for fremtidige investeringer?

Læs om lovforslaget her

Lovforslagets eventuelle vedtagelse vil bl.a. betyde, at der ikke længere for nye K/S- og P/S-selskaber kan opnås fradrag i den personlige indkomst som følge af et opnået skattepligtigt underskud i selskabet. Et skattepligtigt underskud i nævnte selskabsform foreslås fremført til modregning i et tilsvarende fremtidigt skattepligtigt overskud for selvsamme selskab.

Lovforslaget blev publiceret den 14. december 2016 med virkning fra samme dato og har haft høringsfrist frem til den 19. januar 2017. Status er nu, at lovforslaget behandles i Folketinget til 1. behandling den 7. februar 2017. Bliver det endeligt vedtaget, må vi naturligvis tage dette ad notam.

Vi har igennem de seneste 10 år udbudt tyske solprojekter for mere end DKK 1 mia. og administrerer i dag disse mange selskaber. Vi har i vores administrationsafdeling løbende tilpasset vores organisation og systemer med henblik på at kunne yde vores mange kunder og selskaber de bedst mulige administrationsydelser. Det vil vi naturligvis fortsætte med. Uagtet lovændringen er der fortsat gode grunde til at anvende kommanditselskabsstrukturen bl.a. til reinvestering af likviditet i virksomhedsordningen.

Vi ser endvidere betydelige optimeringsmuligheder for vores eksisterende anlæg på såvel indtægts- som omkostningssiden. Der arbejdes i dag på at udvikle løsninger og software, der med langt højere detaljeringsgrad kan monitorere de enkelte modulers ydeevne med øget produktivitet til følge.

Tysk solenergi er fortsat et strategisk fokusområde for os, idet man som hidtil opnår et godt og stabilt afkast med nogle enestående finansieringsvilkår. Vi vurderer naturligvis forskellige alternativer med hensyn til fremtidens form og vilkår for udbud af solenergiinvesteringer.

Tilbage til oversigt