Året der gik – 2016

I 2016 har vi oplevet et enestående lavrentemarked, gunstige finansieringsvilkår og stigende transaktionsvolumen på ejendomsmarkedet.

Året der gik – overblik over markedet for investeringsejendomme og EstatePartners investeringer i 2016.

I 2016 har vi oplevet et enestående lavrentemarked, som hele året har resulteret i særdeles gunstige finansieringsvilkår og markant strigende transaktionsvolumen på ejendomsmarkedet.

Transaktionsvolumen i Danmark 25% højere end i 2015

Transaktionsvolumen i 1. halvår var på 28,3 mia. kr., eller ca. 35 % mere end samme periode sidste år. Foreløbige tal tyder på, at der også har været god aktivitet i tredje kvartal. Dette tegner godt for resten af året, da transaktionsvolumen i 4. kvartal historisk har været højere end gennemsnittet. Transaktionsvolumen forventes at nå knap 60 mia. kr. for hele året, hvilket vil være en stigning på ca. 25 % i forhold til 2015. Boligsektoren stod for langt størstedelen af investeringerne i 2. kvartal, i høj grad på grund af investeringer fra ejendomsselskaber og -fonde. Velbeliggende detailhandelsejendomme har også haft øget interesse, og det forventes at internationale investorer fortsætter med at have fokus på netop dette segment.

Etablerede udenlandske investorer fortsætter med at investere i danske ejendomme, og nye internationale aktører kommer hele tiden til. På trods af historisk lave afkastkrav på 3,0 % og 4,25 % for hhv. prime detailhandel og prime kontorejendomme står erhvervsejendomsmarkedet meget stærkt, primært pga. en historisk lav rente og en forholdsvis stabil økonomi. Danmark er med til at tiltrække kapital fra investorer, som søger en sikker havn for deres formuer.

Renteudviklingen i 2016

Renten er faldet til meget lave niveauer og pengemarkedsrenten har været negativ siden januar 2015. Renten på den danske 10-årige statsobligation er forsat meget lav og er faldet til præcis 0 % i løbet af august måned. Den Europæiske Centralbank har signaleret, at dens renter ikke bliver sat yderligere ned, og der er derfor udsigt til stabile renter de næste par år. Det stabile, lave renteniveau er, sammen med adgangen til kapital, en af hovedårsagerne til de store investeringer i ejendomsmarkedet.

Udvalg af EstatePartners udbudte ejendomsprojekter 2016

Som det fremgår ovenfor har efterspørgslen på ejendomme været stor igen i 2016. Gennem vores netværk er det lykkedes at gennemføre nogle spændende og velbeliggende ejendomstransaktioner med forskellige interessante karakteristika, herunder velbeliggende detailbutikker med lange og stærke lejekontrakter, Burger King restauranter med omsætningsbestemt leje med garanteret minimumsleje, blandet bolig- og erhvervsejendom med stærke udviklingsmuligheder og lejereserver.

Det nye år – 2017

I det nye år ser vi i EstatePartner meget frem til at præsentere nye og solide ejendomsinvesteringer. Der er fortsat generelt stor investeringsmæssig interesse for boligejendomme i de større byer med særlig henblik på Københavnsområdet, hvorfor adgangen til de gode investeringer er afgørende for os. Vi er derfor i gang med at afsøge markedet for udviklingsprojekter af boligejendomme, ungdomsboliger i universitetsbyerne, velbeliggende detailbutikker i Norden og Burger King restauranter. Inden for de næste 2 måneder forventer vi at kunne udbyde nogle stærke ejendomsinvesteringer med potentiale og til et godt afkast. Vi glæder os meget til at præsentere vores næste projekter for dig.

Afslutningsvis siger vi tak for et godt år, og alle ønskes på vegne af hele EstatePartner et godt nytår!

Tilbage til oversigt