Ejendomme – stadig en god investering

Nye datoer for lovforslaget om begrænsning af skattefradrag er kommet. Estate Partner A/S udbyder forsat udvalgte spændende ejendomsprojekter, og flere er på vej.

Ejendomme er stadig en god investering – Estate Partner A/S udbyder forsat udvalgte spændende ejendomsprojekter, og flere er på vej.

Dato for første behandling af lovforslaget om begrænsning af skattefradrag

Der er nu kommet dato for 1. behandling af lovforslaget. Denne er sat på dagsorden d. 7/2-2017. Tidsplanen er altså nu:

  • Fremsat 14-12-2016
  • Sat på dagsorden til 1. behandling 07-02-2017

Følg med i udviklingen på Folketingets hjemmeside – her.

Lovforslaget kort:

Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelse om, at underskud fra investeringer i f.eks. vind- og solenergi samt fast ejendom, foretaget bl.a. gennem kommanditselskaber, ikke kan fradrages i investors anden indkomst, herunder lønindkomst, men derimod først udnyttes i takt med, at investeringerne giver overskud (såkaldt underskudsfremførelse).

Lovforslaget er i høring til og med 19. januar 2017, men vil efter det oplyste have virkning allerede fra 14. december 2016. For vore investorer er det dog væsentligt at bemærke, at for investeringer foretaget inden den 14. december 2016, vil de hidtil gældende regler uændret være gældende. Det vil sige, at vore investorer uændret vil have den attraktive adgang til at fradrage evt. underskud fra investeringer i anden indkomst, herunder lønindkomst, og altså med en skatteværdi på op til 52,2 %.

Ejendomme – stadig en god investering

Tilbage til oversigt