Markedet nu og i 2020

Rekord lave renter skaber gunstige investeringsvilkår
Hvordan navigerer man bedst på et marked med negative renter? For at besvare dette spørgsmål, kunne man med fordel starte med at rive alle de økonomiske lærebøger i stykker og i stedet tage et kig på de seneste 20 år af Japans historie.

EstatePartner – sådan ser vi markedet nu og fremadrettet

EstatePartner vil vi gerne sige tak for et, indtil videre, spændende, begivenhedsrigt og indbringende 2019. Vi ser frem til resten af året og til 2020. Til endnu flere attraktive muligheder og til nye projekter i vente – alle med stort potentiale og godt afkast.

Adm. direktør og hovedaktionær Morten Oddershedde vil her berette lidt om markedstendenserne og mere om EstatePartners visioner nu og for fremtiden.

Rekord lave renter skaber gunstige investeringsvilkår
Hvordan navigerer man bedst på et marked med negative renter? For at besvare dette spørgsmål, kunne man med fordel starte med at rive alle de økonomiske lærebøger i stykker og i stedet tage et kig på de seneste 20 år af Japans historie. Her er der værdifuld læring at hente. På det japanske marked drager investorerne nemlig fordel af, at alt hvad de investerer i, stort set kan resultere i positiv drift. Netop dette forhold er vigtigt at tage ved lære af, og i vores optik er kunsten derfor at finde akkurat de aktiver, der leverer et fast og stabilt afkast. Dette kan eksempelvis være ejendomme med lange uopsigelige lejekontrakter, hvor man både har mulighed for at opleve løbende udbytter og kan afvikle hele gælden inden for lejekontraktens løbetid.

Markedet er uforudsigeligt, og renten kan selvfølgelig falde yderligere. Ikke desto mindre vælger mange, med fordel, at låse renten så langt som muligt. Det sikrer, at man kender investeringens løbende udbytter allerede på investeringstidspunktet. På baggrund af dette billede vil EstatePartner i løbet af de næste 12 måneder udbyde en række ejendomme med 20-årige lejekontrakter. Hvis man beregner det årlige udbytte plus afdrag på gælden, er vi oppe på 20 % i årligt afkast målt på indskuddet. Og det er vel at mærke, hvor både indtægter og udgifter er låst i 20 år.

Historisk set kan jeg personligt ikke huske et bedre realafkast end det, vi oplever lige nu. Og efter vores mening virker det som om, at den historisk lave rente endnu ikke helt er indregnet i afkastene. Kort sagt: Det rekordlave rentemarked skaber gode udsigter for investeringer i fremtiden.

 

Fastforrentede lån med lange tilsagn – en fornuftig og ansvarlig investering
Hvis vi tager egne erfaringer i betragtning, er vejen frem at finansiere ejendomsinvesteringer med lån med lange tilsagn, f.eks. realkreditlån. Det handler om at sikre sig bedst muligt i tilfældet af en økonomisk lavkonjunktur og her stå urokkeligt med faste indtægter såvel som udgifter. Det er netop denne sikkerhed, der gør ejendomsinvestering med lange uopsigelige lejekontrakter kombineret med fastforrentede lån til f.eks. et optimalt pensionsprodukt både hvad angår risiko og afkast.

Når det er sagt, tror jeg ikke personligt på, at der opstår en ny ejendomsboble, da det i denne ombæring dels er pensionskasserne, der har ejerskab på ejendommene, og dels fordi størstedelen af finansieringen er sket med egenkapital. Samlet betyder det, at de er yderst modstandsdygtige og kan tåle stor tomgang, uden at de tvinges til at skulle sælge i utide.

 

Mulige lejerabatter i vente samt generelt gode takter for boliginvestering
Det er vores klare opfattelse, at de største byer i Danmark er ved at nå et niveau med overkapacitet af lejeboliger. Og det er samtidig med, at der fortsat bygges på livet løs. Denne kombination betyder i vores optik, at lejeniveauet bliver svært at fastholde – især i forhold til de større lejligheder i København, hvor der har været et krav om ikke at bygge mindre end 95 kvadratmeter pr. lejlighed. Af den grund forventer vi at se en tilpasning af lejeniveauet på nyopførte lejligheder de kommende år.

På området for ældreboliger ser vi meget positivt på udviklingen. Det skyldes for det første, at meget få boliger efter vores mening i dag er tidssvarende. For det andet vil den ældre generation typisk gerne betale for kvalitet og god service. For det tredje er det sociale fællesskab, som boligerne tilbyder, yderst attraktivt og sidst en ikke mindst er udskiftningen i ældreboligerne også relativt begrænset.

På samme måde spås gode udsigter for studieboliger. Dog vurderes det på nuværende tidspunkt, at lejeniveauerne er steget så betragteligt, at de studerende i dag kan drage stor fordel af at dele en større lejlighed for dermed at spare betydelige penge på den delte lejeudgift. Samtidig er de løbende omkostninger væsentlig større ved studieboligerne hvad angår vedligeholdelse og genudlejning.

 

Udlandssatsning med grøn energi og udvikling af egne projekter i sigte
Hos EstatePartner hviles der ikke på laurbærrene. Tværtimod. Vi leder konstant efter nye, rentable muligheder, og det begrænser sig langt fra kun til det danske marked. Vores udlandseventyr har i 2019 taget fart på området for investering i grøn energiproduktion, og her er der løbet meget vand under broen siden vores opstart på feltet. Da vi købte de første solarpaneler i sin tid, kostede de €3 pr. Watt. I dag 10 år senere er prisen styrtdykket til kun €0,3 pr. Watt, hvilket gør det muligt at producere strøm uden tilskud og langt billigere sammenlignet med konventionelle fossile brændstoffer.

Erhvervslivets efterspørgsel efter grønne energiløsninger er enorm, og alle prøver ihærdigt at tilegne sig certificeringer, der blåstempler dem som værende CO2-neutrale. På dette område afventer man stadig, at EU, FN eller en tredje institution udsteder normer, så virksomhederne rent faktisk har en række retningslinjer, der definerer, hvor meget de enkelte produkter hver især belaster miljøet. Lykkes det at nå i mål med disse værdier, vil man dermed kunne opgøre den præcise mængde aflastning, der skal til for, at man vil kunne kalde sig klimaneutral. Men indtil målene er fastsat, er der fortsat relativt frit spil i forhold til, hvilke betegnelser man anvender.

Men hvor står EstatePartner så i hele dette spil? Vi har valgt at koncentrere os specifikt om tre markeder – henholdsvis Tyskland, Sverige og Spanien – da netop disse tre lande har politisk opbakning til at udforme en holdbar lovgivning, som man ud fra vores vurdering kan have fuld tillid til. Og eftersom vi producerer uden tilskud, står vi reelt set endnu stærkere og mere stabilt på området – med estimerede investeringshorisonter på hele 50 år eller mere ud i fremtiden. Lige p.t. er det stort set umuligt at købe sig til gode projekter. Af den grund har vi også bevidst valgt at satse målrettet på udvikling af vores egne projekter – gerne med stor volumen, som kan have interesse for institutionelle investorer. Disse anlæg er yderst attraktive og har gode salgsforudsætninger på markedet, da historien viser, at deres løbende afkast er meget stabile samtidig med, at finansieringen er billig. Kort sagt en yderst rentabel forretning og investering, og netop derfor vil vi også fra 2020 og frem begynde at udbyde en del af disse anlæg til investorer.

Her til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at række ud  i forbindelse med opkøb eller leje af land til opsætning af solcelleanlæg af en størrelsesorden, der ligger fra 5 til 400 hektar, er I selv er i besiddelse af et stykke land eller bekendt med nogen i jeres netværk, så er EstatePartner A/S interesserede i at starte en dialog.

Af Morten Oddershede, Adm. direktør og hovedaktionær.
Jeg står altid til rådighed for spørgsmål og yderligere information på telefon +45 2381 2423 eller mo@estatepartner.dk

 

Tilbage til oversigt