Oprustning af teknisk administration på det tyske marked

EstatePartner A/S har i 2019 valgt at opruste på netop dette felt. Vi har stiftet et selskab i Tyskland for at forbedre både styring og drift af alle solanlæg. Direktør for vores tyske afdeling Kerstin Baumann vil her gennemgå detaljerne.

Oprustning af teknisk administration på det tyske marked

EstatePartner A/S har i 2019 valgt at opruste på netop dette felt for at optimere driftssikkerheden. Vi har stiftet et selskab i Tyskland for at forbedre både styring og drift af alle solanlæg. Direktør for vores tyske afdeling Kerstin Baumann vil her gennemgå detaljerne.

Denne prioritering beror på en klar overbevisning om, at det er vigtigt eller ligefrem nødvendigt at have direkte kontakt til anlæggene og de mennesker, som er ansvarlige for den tekniske del af administrationen.

Som investor og ejer af solanlæg er du formodentlig bekendt med de gængse udfordringer, du fra tid til anden møder i forhold til driften og styringen af anlægget. I takt med, at solanlæggene bliver ældre, vil der naturligt også opstå flere reparationer og eventuelle repowering-projekter, og det kræver de rette (og de bedste) kræfter og kompetencer at få styr på den tekniske administrationsdel.

Selve oprustningen består konkret i, at vi har ansat nogle af Tysklands dygtigste teknikere, som besidder de rette kvalifikationer og kompetencer til i fremtiden at passe på og vedligeholde jeres solanlæg. Altså en direkte investering i og fremtidssikring af solanlæggene.

Derudover vil alle projekter blive udstyret med det samme kvalitetssikre monitoreringssystem fra Meteocontrol som, ud fra vores vurdering, er markedet absolut bedste. Systemet har til formål at forbedre overvågningen og samtidig skabe mere transparens for jer, og dermed en bedre føling med anlæggene.

 

Vi takker for den store opbakning bag de nye tiltag
Vi har som sagt påbegyndt udrulningen af de nye tiltag i år, og de har derfor endnu ikke 100% vist deres værd og effekt. Ikke desto mindre har vi allerede oplevet massiv opbakning fra alle parter.

Indtil videre har vi præsenteret vores nye forretningsmodel på samtlige generalforsamlinger i år, og vi har efterfølgende fulgt op med en invitation til alle bestyrelser om at deltage i et informationsmøde, der blev afholdt i maj måned. Og Feedbacken har været uovertruffen. Næsten alle bestyrelser har efterhånden bekræftet, at de gerne vil flytte den tekniske del af deres administration over til vores nye selskab i Tyskland.

Vi ser meget frem til et fantastisk og frugtbart samarbejde – også på den tekniske side og vi forventer, at vi fremover sammen vil opleve en lang række fordelagtige synergieffekter på grund af det nye tiltag. På vegne af EstatePartner vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at sende en kæmpe tak til alle implicerede parter. Vi er dybt taknemlige for jeres tillid og tror 100% på betydelige forbedringer i fremtiden som følge af den nye kurs.

 

Vi har hånd i hanke med netop dit anlæg – hele tiden
Vores tilbud om optimering af den tekniske del af administrationen på solanlæg er langt fra begrænset til en éngangsforestilling. Tværtimod. Vi vil løbende sørge for, at der er fokus på den tekniske del igennem grundige kvalitets- og kontroltjek. Det betyder konkret for vores investorer, at vi på et tidspunkt i fremtiden vil udarbejde tekniske rapporter vedrørende alle jeres solanlæg.

Formålet med disse rapporter er, at vi kontinuerligt kan identificere eventuelle fejl og mangler i forhold til den tekniske drift, hvilket efterfølgende præsenteres for den pågældende driftsleder – med en klar opfordring om at gøre en aktiv indsats for at udbedre de aktuelle mangler inden for kort tid. I samme ombæring undersøger vi desuden, hvorvidt der ligger andre langsigtede forbedringsmuligheder i driften.

Sagt på en anden måde: Den nødvendige tekniske support, du skal bruge for at opnå en optimal teknisk administration uden gnidninger og driftsstop. Vi glæder os til at komme rigtigt i gang og se de gode resultater på sigt.

 

Af Kerstin Baumann, Director German Department. Kontakt mig endelig for yderligere information på telefon +45 2172 1410 eller kba@estatepartner.dk

 

Tilbage til oversigt