Markedet nu og i 2021

EstatePartner vil gerne sige tak for et, indtil videre, spændende, begivenhedsrigt og indbringende 2020. Vi ser frem til resten af året og til 2021. Til endnu flere attraktive muligheder og til nye projekter i vente – alle med stort potentiale og godt afkast.

EstatePartner – vi kigger fremad…

Vi har lokaliseret flere spændende projekter – hovedparten i  udlandet – som vi er ved at gennemføre.

Vi kigger uændret ind i et scenarie med lave renter og likviditetsrigelighed, hvilket gør investeringsaktiver med stabile og langsigtede afkast meget attraktive. Her udmærker sig specielt investeringer i grøn energi og infrastruktur, der har vist sig modstandsdygtige mod såvel covid-19 som andre kriser.

 

Solar

Den grønne bølge fortsætter og denne type investeringer er blevet en fast del af det finansielle marked. Men der er stor knaphed på disse aktiver, så derfor skal man kunne reagere hurtigt for at skaffe denne type investeringer. Vi har valgt selv at udvikle solarprojekter i Sverige, Tyskland, Spanien og Grækenland. På denne måde kan vi selv styre kvaliteten og sikre en pipeline fremadrettet.

Vi kommer alle til at tage del i ansvaret for at komme nærmere en grøn omstilling. Om det så betyder, at vi alle skal sørge for at købe aflast for vores forbrug, privat såvel som kommercielt, er endnu ikke klart, men meget peger i den retning. Kun i fællesskab kan vi sikre omstillingen, og derfor er efterspørgslen enorm og næsten alt, hvad der bygges i dag, leverer strøm på det frie spotmarked eller afsættes direkte til virksomheder, der ønsker en grøn profil via en Purchase Power Agreement (PPA) på 5 til 20 års kontrakter.

Der er i dag ingen behov for offentlige subsidier, da både sol og vindkraft er billigere end den traditionelle sorte energi, og derfor vil vi fortsat se mange sydeuropæiske lande, hvor indstrålingen er høj, bygge store parker. De fleste lande har dog en udfordring med det offentlige net, som ikke kan bære de producerede mængder og derfor kræver store infrastrukturinvesteringer for at kunne øge den grønne forsyning. Grønne investeringer har tillige den fordel, at de er meget lidt konjunkturfølsomme og leverer generelt et sikkert afkast, og er derfor optimale til pensionsopsparere, der skal sænke investeringsrisikoen grundet alder, men stadig sikre et fast, attraktivt udbytte hvert år.

 

Ejendomme

Vi tror fortsat på en lav rente en del år frem, så vi finder uændret erhvervsejendomme med lange kontrakter og finansieret med lang, fast rente som meget attraktive. Indgåelse af finansiering med fast rente betragter vi som en billig forsikring, og vil ganske givet medføre konverteringsmuligheder i investeringsperioden. Med hensyn til boligejendomme er vi lidt mere selektive, da der i nogle områder selv i København ses en del tomgang i større, nybyggede lejemål, mens hovedparten af ældre- og ungdomsboliger stadig ser attraktive ud.

Ejendomsmarkedet er ikke så påvirket af covid-19 krisen i Nordeuropa, men skulle specielt Sydeuropa blive ramt af endnu en bølge, vil vi nok se en påvirkning i form af arbejdsløshed og nedsat betalingsevne.

Her til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at række ud  i forbindelse med opkøb eller leje af land til opsætning af solcelleanlæg af en størrelsesorden, der ligger fra 5 til 400 hektar, er I selv er i besiddelse af et stykke land eller bekendt med nogen i jeres netværk, så er EstatePartner A/S interesserede i at starte en dialog.

Af Morten Oddershede, adm. direktør og hovedaktionær.
Jeg står altid til rådighed for spørgsmål og yderligere information på telefon +45 2381 2423 eller mo@estatepartner.dk

 

Tilbage til oversigt