Ejendomsinvesteringer

Aktiv ejendomsinvestering

EstatePartner A/S holder altid fokus på bevægelser i aktiverne. Traditionelt bliver ejendomsinvestering anset for at være en langsigtet investeringsform og et godt supplement til pensionsopsparingen. 

EstatePartner A/S vælger naturligvis investeringsejendomme på baggrund af en tæt markedsovervågning. Simpelt beskrevet købes ejendommene på gunstige investeringstidspunkter til fornuftige afkast. EstatePartners administration af ejendomme sikrer en høj driftsindtægt. 

EstatePartner samarbejder med en række professionelle og erfarne aktører inden for ejendomsinvestering og markedsanalyse – sammen gør vi bevægelighed og optimering af aktiver muligt.

Formålet med vores informationsmateriale er altid at give en beskrivelse af vores projekter og vilkår, for dermed at sikre et ordentligt beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering. Den enkelte kan have særlige økonomiske forhold, som materialet ikke kan tage højde for, hvorfor vi opfordrer til at rådgive sig hos f.eks. egen revisor eller anden finansiel rådgiver. 

Få overblik over dine investeringsmuligheder...