Ejendomsinvestering

Aktiv ejendomsinvestering

EstatePartner A/S differentierer sig fra de øvrige markedsudbydere ved at holde fokus på bevægelserne i aktiverne. Traditionelt bliver ejendomsinvestering anset for at være en langsigtet investeringsform og som et godt supplement til pensionsopsparingen. Udbydere af ejendomsprojekter opererer normalt med 10 – 20 års investeringshorisonter.

Vi vurderer, at ejendomsinvestorer kan nøjes med en gennemsnitlig investeringshorisont på 3 – 5 år ved at benytte EstatePartners koncept for aktiv ejendomsinvestering.

EstatePartner A/S tilbyder derfor investeringsejendomme knyttet til en tæt markedsovervågning, der retfærdiggør kortere exit-horisonter for investorerne end traditionelt set. Investorerne bliver, ved at deltage i konceptet for aktiv ejendomsinvestering, i stand til forholdsvis løbende at omplacere deres aktiver til markeder, hvor afkastene er konkurrencedygtige. Simpelt beskrevet købes ejendommene på gunstige investeringstidspunkter til fornuftige afkast, og de sælges igen, inden markedet topper – på den måde er det muligt at minimere drifts- og salgsrisici. Gevinsten kan efter investors ønske geninvesteres i nye ejendomme på et nyt vækstmarked efter samme model.

EstatePartner samarbejder med en række professionelle og erfarne aktører indenfor ejendomsinvestering og markedsanalyse – sammen gør vi bevægelighed og optimering af aktiver muligt.

Få overblik over dine investeringsmuligheder...