Lovforslag om begrænsning af skattefradrag

– ingen påvirkning for allerede foretagne investeringer!

EstatePartner har noteret, at Regeringen netop har fremsat et lovforslag til begrænsning af skattefradraget for underskud i bl.a. kommanditselskaber.

EstatePartner følger naturligvis sagens videre forløb tæt, og vil fremsende nærmere information om emnet, senest i forlængelse af Folketingets godkendelse af den endelige lovtekst.

Lovforslaget kort:

Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelse om, at underskud fra investeringer i f.eks. vind- og solenergi samt fast ejendom, foretaget bl.a. gennem kommanditselskaber, ikke kan fradrages i investors anden indkomst, herunder lønindkomst, men derimod først udnyttes i takt med, at investeringerne giver overskud (såkaldt underskudsfremførelse).

Lovforslaget er i høring til og med 19. januar 2017, men vil efter det oplyste have virkning allerede fra 14. december 2016. For vore investorer er det dog væsentligt at bemærke, at for investeringer foretaget inden den 14. december 2016, vil de hidtil gældende regler uændret være gældende. Det vil sige, at vore investorer uændret vil have den attraktive adgang til at fradrage evt. underskud fra investeringer i anden indkomst, herunder lønindkomst, og altså med en skatteværdi på op til 52,2 %.

Ejendomme – stadig en god investering

Estate Partner A/S udbyder forsat udvalgte spændende ejendomsprojekter og flere er vej.