HAVERSLEV

Projekt HAVERSLEV

EstatePartner A/S har hermed fornøjelsen at præsentere kommanditselskabet K/S Estate Ejendomme I, der erhverver en nyopført restaurantejendom beliggende ud til den Nordjyske Motorvej på adressen Industriparken 11, 9610 Nørager. Ejendommen er udlejet til King Food Danmark A/S i henhold til en 20 års uopsigelig lejekontrakt. King Food Danmarks norske moderselskab, Umoe Restaurants AS, kautionerer fuldt ud for lejeforholdet. Umoe Restaurants AS havde med udgangen af 2014 en egenkapital på NOK 260 mio. (DKK 214 mio.).

Fakta

  • Udlejet med hele 20 års uopsigelighed til Burger King (King Food Danmark A/S) med kaution af lejers norske moderselskab
  • Attraktiv motorvejsbeliggenhed med nabo til veletableret McDonald’s
  • Mulighed for up-side, da der er aftalt omsætningsbestemt husleje, dog med en minimumsleje, der sikrer investeringens afkast
  • Indskud på DKK 445.000 – forfalder først 15. januar 2016.
  • Nettoafkast på minimum 7,0 %, der kombineret med attraktiv finansiering medfører solid opsparing
  • Ingen kaution af investorerne!
  • Konjunkturuafhængig og inflationssikret investering
  • Ejendommen ibrugtages primo 2016
Få overblik over dine investeringsmuligheder...