BK HJØRRING

Projekt BK HJØRRING

Mulighed for anvendelse af VSO-midler, private midler eller selskabsindestående. Nyopført ejendom med hele 20 års uopsigelighed – egenkapitalforrentning på 20,2%. Yderst attraktivt nettoafkast på 6,8 %. Ejendommen er udlejet til Burger King (King Food Danmark A/S) på en 20 års uopsigelig lejekontrakt. King Food Danmark A/S havde med udgangen af 2017 en egenkapital på DKK 22,8 mio., og lejers norske moderselskab, Umoe Restaurants AS med en egenkapital på NOK 170,4 mio., kautionerer fuldt ud for lejeforholdet.

Fakta

  • Nyopført ejendom, attraktiv placering
  • Indskud på DKK 595.000
  • Budgetterede udlodninger fra 2020
  • Ejendommens nettoafkast udgør 6,8%
Få overblik over dine investeringsmuligheder...