SANITZ

Projekt SANITZ

K/S Solar Sanitz er et projekt, hvor salgsprisen pr. kWh er garanteret af den tyske stat frem til og med udgangen af 2030. Den garanterede salgspris er på 35,51 eurocent pr. kWh, hvilket er fire gange højere end for et nybygget anlæg. Der opnås en udsædvanlig høj driftsmarginal på 9 pct som giver en opsparing på DKK 1,06 mio. på kun 10 år. Investeringen i K/S Solar Sanitz giver et samlet skattemæssigt fradrag på 559.000 kr i 2015 og i 2016.

Fakta

  • Indskud på DKK 430.000 – tilbagebetalt allerede efter ca. 3 år
  • Ingen yderligere indbetalinger
  • Skattemæssige fradrag på 375.000 kr i 2015
  • Ekstraordinært højt nettoafkast på 10,8 pct. p.a.
  • Udlodninger allerede fra 2017
  • Høj afregningspris garanteret af den tyske stat til og med 2030
  • Finansieret på gunstige vilkår med fast rente i 13 år på 1,79 pct
  • 13 års fast rente på finansiering via tysk pengeinstitut
  • Ingen investorhæftelse overfor långiver
  • Mulighed for fuld indskudsfinansiering
Få overblik over dine investeringsmuligheder...