TSA SONNE II AG

Projekt TSA SONNE II AG

Indkøbt og finansieret på vegne af TSA Sonne II AG. Et velfungerende, stort og professionelt anlæg på 3.370 mWp. Pensionsmidler kan anvendes. Prospektet er godkendt af Finanstilsynet. En konjunkturuafhængig investering med en høj statsgaranteret afregningspris i 19 år.

Fakta

  • Søsteranlæg til TSA Sonne, Tyskland fra 2012 der producerer rigtig godt
  • Indskud 10% andel, kr. 900.000
  • Samlet opsparing kr. 2.130.000
  • Minimumstegning på kr. 100.000
  • 19 årig statsgaranteret høj afregningspris
  • Solide årlige udlodninger baseret på højt afkast
  • Stort løbende driftsoverskud
  • Minimal risiko - solaranlæg med stabil produktion
  • 80% belåning - uden hæftelse
Få overblik over dine investeringsmuligheder...