VIBORG DETAIL

Projekt VIBORG DETAIL

Fakta

  •  Nyopført Ejendom udlejet med 15 års uopsigelighed til Netto
  • 10% ejerandel, Indskud på kr. 595.000
  • Nettoafkast på 6,2%, der kombineret med attraktiv finansiering medfører solid opsparing
  • Opsparing efter 10 år på kr. 1.721.370
  • Dansk Supermarked Ejendomme A/S havde ved udgangen af 2013 en egenkapital på DKK 6,6 mia
  • Lange fastrenteaftaler på realkreditfinancieringen
  • Begrænset hæftelse overfor lånegiver
Få overblik over dine investeringsmuligheder...