Selskabsadministration

Aktiv Ejendomsadministration | Selskabsadministration

Værdier i ejendomme skabes ved at arbejde aktivt med ejendommene og lejerne. Det er vores erfaring, at det har stor betydning for en ejendoms værdi, at der er styr på ejendommens stand og dens lejere – et forhold som også finansieringskilderne tillægger stor vægt.

Skal der f.eks. refinansieres, er det altafgørende, at dokumentation for status på ejendommen er på plads. EstatePartner har stor erfaring på dette område, og vi har løbende udbygget vores professionelle administrationsafdeling. Vi er bevidste om, at værdiskabende ejendomsadministration kræver, at der investeres betydelige ressourcer i arbejdet med ejendommene. I EstatePartner har vi disse ressourcer, og et valg af os som samarbejdspartner kan derfor meget vel vise sig at blive en god investering. Det er vigtigt at sige, at EstatePartner A/S altid lytter til deres investorer, som altid træffer beslutningerne.

Vi har et stort netværk til stærke lejere, og vi ved, hvem der er aktive på markedet. Ligeledes har vi et samarbejde med mange banker, og ved også her hvem, der er “aktive” på markedet.

Vi har primært ejendomsadministration i følgende lande:

  • Danmark

  • Sverige

  • Finland

  • Tyskland

Få overblik over dine investeringsmuligheder...