Afkast og risikoprofil

Afkast og risikoprofil

EstatePartner A/S har via et stort engagement fået en bred professionel kontaktflade inden for investering, og du får som investor mulighed for at trække på vores samlede ekspertise samt erfaringer i forbindelse med dit investeringsvalg. De projekter, EstatePartner udbyder, er selektivt udvalgt, og det er vores oplevelse, at en stor del af vores kunder anbefaler os til andre interesserede investorer.

Investering i et solcelleanlæg med en lang statsgaranti for afregningsprisen og fremmedfinansiering på ca. 80 % af købsprisen med fast rente alene mod pant i anlægget er tilnærmelsesvis at betragte som en statsobligation. I solcelleanlæg kan produktionen variere plus/minus 3 % over en lang periode.

Afkastet på en traditionel og likvid statsobligation ligger dog typisk 3 til 4 gange lavere end en investering i EstatePartners udbudte solcelleanlæg.

Ved investering i et konkret solcelleanlæg opnår investor direkte “hands-on” med investeringen gennem månedlige budgetopfølgninger på faktisk produktion i forhold til budget m.m. Sammenlignes EstatePartners udbudte solcelleanlæg med en mere traditionel investering i grøn energi gennem en investeringsforening bemærkes det, at de løbende administrationsomkostninger, som investor betaler til EstatePartner A/S, typisk kun udgør en brøkdel i forhold til den traditionelle investeringsforening.

Ved investering i EstatePartners projekter bliver afkastet hos investor.

Vi får løbende tilbudt solcelleanlæg fra leverandører i Europa. Inden for de sidste år har Europa opført ca. 2/3 del af nyopførte solcelleanlæg på verdensplan, og væksten i Europa er primært sket i Tyskland, Italien og Tjekkiet.

Få overblik over dine investeringsmuligheder...