Afkast og risikoprofil

Afkast og risikoprofil

EstatePartner A/S har via et stort engagement fået en bred professionel kontaktflade på markedet for solenergi. De projekter, EstatePartner udbyder, er selektivt udvalgt, og det er vores oplevelse, at en stor del af vores kunder anbefaler os til andre.

Investering i et solcelleanlæg med en lang statsgaranti for afregningsprisen og fremmedfinansiering på ca. 80 % af købsprisen med fast rente alene mod pant i anlægget er tilnærmelsesvis, at betragte som en statsobligation. I solcelleanlæg kan produktionen variere plus/minus 3 % over en lang periode.

Ved investering i et konkret solcelleanlæg opnår investorer direkte “hands-on” med investeringen gennem månedlige budgetopfølgninger på faktisk produktion i forhold til budget m.m. Sammenlignes EstatePartners solcelleanlæg med en mere traditionel investering i grøn energi gennem en investeringsforening, bemærkes det at de løbende administrationsomkostninger, der betales til EstatePartner, typisk kun udgør en brøkdel i forhold til den traditionelle investeringsforening. Hos EstatePartner bliver afkastet hos investor.

Få overblik over dine investeringsmuligheder...