Afkast og risikoprofil

Afkast og risikoprofil

EstatePartner A/S har via et stort engagement fået en bred professionel kontaktflade på markedet for solenergi. De projekter, EstatePartner udbyder, er selektivt udvalgt, og det er vores oplevelse, at en stor del af vores kunder anbefaler os til andre.

Investering i et solcelleanlæg med en lang statsgaranti for afregningsprisen og fremmedfinansiering på ca. 80 % af købsprisen med fast rente alene mod pant i anlægget er tilnærmelsesvis at betragte som en “statsobligation”. I solcelleanlæg kan produktionen variere plus/minus 3 % over en lang periode.

Ved investering i et konkret solcelleanlæg opnår investorer direkte “hands-on” med investeringen gennem månedlige budgetopfølgninger på faktisk produktion i forhold til budget m.m. Sammenlignes EstatePartners udbudte solcelleanlæg med en mere traditionel investering i grøn energi gennem en investeringsforening bemærkes det, at de løbende administrationsomkostninger, som investorer betaler til EstatePartner A/S, typisk kun udgør en brøkdel i forhold til den traditionelle investeringsforening. Ved investering i EstatePartners projekter bliver afkastet hos investor.

Vi får løbende tilbudt solcelleanlæg fra leverandører i Europa. Inden for de sidste år har Europa opført ca. 2/3 del af nyopførte solcelleanlæg på verdensplan, og væksten i Europa er primært sket i Tyskland, Italien og Tjekkiet.

Formålet med vores informationsmateriale er altid at give investorer en beskrivelse af vores projekter og vilkår, for dermed at sikre et ordentligt beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering. Den enkelte kan have særlige økonomiske forhold, som materialet ikke kan tage højde for, hvorfor vi opfordrer investorer til at rådgive sig hos f.eks. egen revisor eller anden finansiel rådgiver. 

Få overblik over dine investeringsmuligheder...