Om solenergi

Solenergi – kapital for fremtiden

Solen har gennem årtusinder været en naturlig energikilde til liv på jorden, og interessen for at udnytte energien har eksisteret lige så længe.

Som energikilde for jorden er solen unik, og den giver mange tusinde gange mere energi til jorden, end der udnyttes – der er således et stort potentiale i at udnytte solens energi.

I nyere tid er solens energi blevet udnyttet i rumfartsindustrien, hvor egenskaber som driftssikkerhed og holdbarhed har en ubetinget prioritet. Forskning og videreudvikling af teknologien har medvirket til at udbrede anvendelsesmulighederne for solenergi.

Solenergi kan med dagens teknologi udnyttes mange steder – selv i tætbefolkede områder, hvor behovet for produktion af strøm er centralt. Dertil har det den fordel, at der er utrolig få gener ved produktion af strøm via solenergi. Der er løbende politiske drøftelser om, hvor den fremtidige stabile energiforsyning skal komme fra, og solenergi har her en central rolle.

Muligheden for fremtidig mangel på fossile brændstoffer kombineret med den tiltagende CO2-udledning er de væsentligste grunde til, at vedvarende energi har fået øget politisk bevågenhed. Gennem forskellige politiske tiltag, som eks. incitamentsprogrammer med faste statssubsidierede afregningspriser på strøm mange år frem i tiden, er der skabt grundlag for at styrke investeringen i nye solenergianlæg.

EU-landene har aftalt en handlingsplan, der skal sikre, at 20% af landenes samlede energiforbrug i 2020 kommer fra vedvarende energi, og de enkelte medlemslande har efterfølgende lavet egne planer med individuelle vilkår for opfyldelse af målene.

Den hidtidige udvikling har vist, at i takt med at den samlede kapacitet af solcelleanlæg øges, forventes det, at produktionsprisen falder og effektiviteten øges som følge af den tekniske udvikling af fremtidige anlæg. For at imødegå udviklingen har flere EU-lande besluttet, at den fremtidige afregningspris pr. MW nedættes med 9-15% p.a. baseret på tilslutningsåret for det enkelte solenergianlæg.

Få overblik over dine investeringsmuligheder...